Garantie
We geven om onze producten en doen ons best om ze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het gebeuren dat een bestelling tijdens het transport beschadigt of dat er iets anders gebeurt dat onder garantie valt.

Zichtbare gebreken moeten binnen vijf werkdagen na levering en/of uitvoering van de betreffende service schriftelijk aan Pyrolyze.com worden gemeld.

Verborgen gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld nadat de klant deze heeft ontdekt, maar uiterlijk binnen twee maanden na levering van de producten en/of het uitvoeren van de service.

Producten waarop de claim betrekking heeft, mogen alleen aan Pyrolyze.com worden geretourneerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pyrolyze.com. Retourzendingen moeten worden voorzien van de originele verpakking. Retourzendingen moeten te allen tijde plaatsvinden in overeenstemming met de instructies van Pyrolyze.com. Pyrolyze.com behoudt zich het recht voor om een ​​adres aan te wijzen waarnaar het product waarop de claim betrekking heeft moet worden verzonden.

 

Klachten
Het kan altijd gebeuren dat iets niet gaat zoals gepland. We raden u aan eerst klachten aan ons te melden door een e-mail te sturen naar [email protected]

Als er volgens Pyrolyze.com gegronde en correct ingediende klachten zijn, is Pyrolyze.com verplicht, naar eigen keuze en rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, de geleverde producten en/of uitgevoerde diensten te vervangen/ruilen of een prijskorting te geven.

Het klachtrecht vervalt indien het geleverde product niet in dezelfde staat verkeert als tijdens de levering.

Klachten over facturen moeten schriftelijk worden ingediend binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur.