Pyrolyze: converting local waste to power!

Een oplossing bieden voor één van de grootste problemen van de 21ste eeuw, dat is de drive achter alles wat we doen bij Pyrolyze.

We willen een eind maken aan de enorme hoeveelheden plastic afval die slecht tot niet gerecycled worden. Wereldwijd!

Bij Pyrolyze staat de impact die we als bedrijf maken op mens, milieu en economie dus centraal.

Op deze manier realiseren we naast financiële waarde ook sociaal maatschappelijke waarde die moeilijker uit te drukken is in geld, maar volgens ons minstens zo belangrijk is.

Impact op de Sustainable Development Goals

We realiseren onze impact aan de hand van twee impact doelstellingen, namelijk:

  • De plastic afvalindustrie verduurzamen.
  • Een duurzaam lokaal ecosysteem faciliteren.

Deze doelstellingen lichten we op de rest van de pagina verder toe. In het maken van onze impact gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. De SDG’s zijn in 2015 geïntroduceerd door de Verenigde Naties en dienen als wereldwijde agenda voor het aangaan van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.

De plastic afvalindustrie verduurzamen

Van 1950 tot en met 2015 is de wereldwijde jaarlijkse productie van plastic bijna 200 keer zo groot geworden. Dit houdt in dat in 2015 381 miljoen ton plastic geproduceerd werd, wat neerkomt op het totale lichaamsgewicht van tweederde van de wereldbevolking.

In datzelfde jaar werd 55% van al het plastic afval weggegooid, 25% werd verbrand in verbrandingsovens en slechts 20% werd gerecycled. Een overgroot deel van het geproduceerde plastic eindigt dus als afval in het milieu.

Pyrolyse

Met onze compacte pyrolyse installatie -die in een 20ft zeecontainer past- leveren we een decentrale oplossing voor het wereldwijde plastic afval probleem. De installatie verwerkt 150 kilo plastic afval per uur (936.000 kilo per jaar) tot diesel, nafta en gas, is plug and play en werkt zelfvoorzienend.

Op jaarbasis kan één pyrolyse installatie het plastic afval van 31,000 Nederlanders omvormen tot schone diesel (50%), nafta (30%) en gas (10%). De overige 10% bestaat uit de roetdeeltjes die achterblijven als gevolg van het pyrolyse-proces.

De diesel kan direct gebruikt worden als brandstof, de nafta als grondstof voor virgin plastic en het gas als energievoorziening. Bovendien is het mogelijk de roetdeeltjes duurzaam in te zetten in bijvoorbeeld de kunststofindustrie of asfaltering.

Innovatie

Binnen onze pyrolyse technologie zijn er veel mogelijkheden voor verdere innovatie en optimalisatie van het proces. Aan de hand van haalbaarheidsstudies gaan we de komende jaren de volgende waardevolle toevoegingen realiseren.

  • De mogelijkheid om het pyrolyse proces gericht te sturen. Op dit moment zijn de verhoudingen waarin de outputs geproduceerd worden nog een gegeven waar we weinig invloed op hebben. In de toekomst hopen we de output materialen van de installatie exact te kunnen afstemmen op de wensen van de eindgebruiker. Wilt u bijvoorbeeld meer diesel of meer nafta uit plastics? De keuze is in de toekomst aan onze klant.
  • Met steeds minder hulpstoffen komen tot een zuiver product. Nu gebruiken we filtersystemen zodat de installatie direct bruikbare en reukloze diesel produceert. Dit gaan we verder ontwikkelen zodat we uiteindelijk van mechanische filtersystemen en restmaterialen afstappen en alle onnodige deeltjes binnen het pyrolyse proces chemisch verwerken.

CO2-besparing

Uit onderzoek van chemieconcern BASF is gebleken dat pyrolyse technologie een uitstekende manier is om plastic afval hoogwaardig te recyclen.

Vergeleken met het verwerken van plastic afval in een afvalverbrandingsoven (AVI) levert recycling via pyrolyse significante CO2-reducties op:

  • De recycling van plastic afval in één 150 kg/h pyrolyse installatie van Pyrolyze bespaart 970 ton CO2 ten opzichte van verwerking middels een AVI (op jaarbasis).
  • Daarnaast bespaart de productie van LDPE van één 150 kg/h pyrolyse installatie van Pyrolyze 660 ton CO2 vergeleken met LDPE dat geproduceerd wordt uit fossiele brandstoffen.

Op jaarbasis bespaart één Pyrolyze installatie dus 1,630 ton CO2 ten opzichte van meer conservatieve manieren van plastic afval verwerking en LDPE productie. Voor de precieze berekening mag je altijd contact met ons opnemen. We vertellen je er graag meer over onder het genot van een kopje koffie.

Een duurzaam lokaal ecosysteem faciliteren

Doordat onze pyrolyse installatie eenvoudig te verschepen is in een zeecontainer, biedt het een lokale oplossing voor het globale plastic afval probleem. In plaats van het probleem naar de oplossing te brengen, brengen we dus de oplossing naar het probleem.

Om een pyrolyse installatie heen is het vervolgens mogelijk om een bloeiend ecosysteem te creëren. Pyrolyze faciliteert en de exploitant maakt op locatie op verschillende manieren impact.

Inkomensvoorziening in ontwikkelingslanden

De installatie operationeel hebben en houden genereert 7 full-time arbeidsplaatsen per installatie. Daarnaast levert een pyrolyse installatie in een ontwikkelingsland waar de afvalverwerkingssystemen minder goed ontwikkeld zijn ca. 12 extra arbeidsplaatsen op. Deze arbeidsplaatsen geven lokale bewoners een (extra) inkomen voor het verzamelen van plastic afval, wat vervolgens gerecycled wordt in de pyrolyse installatie.

Afvalverwerking

Dankzij onze pyrolyse installatie wordt plastic afval, dat voorheen als waardeloos werd beschouwd en op de vuilnisbelt belandde, geld waard. Dit helpt ontwikkelingslanden decentraal het globale plastic afval probleem aan te pakken en creëert tegelijkertijd een waardevol ecosysteem rondom de toelevering en de verwerking van plastic afval in onze Pyrolyze installatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze pyrolyse technologie? Neem gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.